ماهی قرمز

ارسال شده در: نوشته های کتاب | 0

ماهی قرمز ۵ (۱۰۰%) ۱ امتیازات ماهی قرمزی می شوم در تنگ بلور چشم هایت می چرخم و می چرخم و تمام دنیای من دست های مهربان توست که هر شب نبض ماه را می گیرد و پلک هایت که … Continued