مادر

ارسال شده در: نوشته های کتاب | 0

مادر ۵ (۱۰۰%) ۱ امتیازات مادرم گلی ست ریشه هایش در خاک دست هایش دریا صورت ماهش رو به آسمان… خدایا؛ چطور یک آدم را حوا می آفرینی این طور فرشته وار… این طور دیوانه وار… خدایا… اگر دیدمت از … Continued