۱ (۲۰%) ۱ امتیازات

بازیِ ساده ‏ای است
من چشم می‏ گذارم
و تو می‏ روی
بگذار این طور فکر کنم
که هرگز پیدایت نکرده ‏ام
این بهتر است
تا عذابِ این فکر
که تو من را گم کرده ‏ای! …

از کتاب مجموعه شعر صدای سکوت
نویسنده: علیرضا اسفندیاری

پ.ن: لطفی از سرکار خانم مانیا
ممنون بابت ارسال این سلفی بوک زیبا

دیدگاهی بنویسید