امتیازدهی به نوشته

امشب
ساعتت را
به وقت دلتنگی کوک کن!
شاید این بار
به قرارمان رسیدی

کتاب مجموعه شعر صدای سکوت
علیرضا اسفندیاری

پ.ن: لطفی از سرکار خانم هدیه هوشمندی
ممنون بابت ارسال این سلفی بوک زیبا

دیدگاهی بنویسید