امتیازدهی به نوشته

همین که چمدانت را بر میداری
همه می پرسند می خواهی کجا بروی؟
اما وقتی یک عمر تنهایی، هیچ کسی از تو نمی پرسد کجایی؟
انگار همین چمدان لعنتی،
تمام ترس مردم از سفر است…
هیچ کسی از تنهایی تو نمی ترسد!
بخشی از کتاب مکالمه ی غیر حضوری
نویسنده : علیرضا اسفندیاری

@AliReza_Esfandiyarii

دیدگاهی بنویسید