۵ (۱۰۰%) ۱ امتیازات

دلم می خواهد
من باشم و
یک خیابانِ خالی از حجمِ
نگاه های غریبه
همراه با تو…
با یک شب،
که هیچ راهی
به سپیده نداشته باشد!

علیرضا اسفندیاری

CHANNEL: @AliReza_Esfandiyarii

دیدگاهی بنویسید