امتیازدهی به نوشته

چترها
عاشق ترین موجودات زمین ‏اند
حاضرند خیس باران بشوند،
یا سقفی برای دیگران
اما نمی ‏گذارند کسی
چشم ‏های خیس آسمان را
تماشا کند…

از کتاب مجموعه شعر صدای سکوت
نویسنده: علیرضا اسفندیاری

CHANNEL: @AliReza_Esfandiyarii

دیدگاهی بنویسید