امتیازدهی به نوشته

من آن لباس دوست داشتنی
که ماندم روی بند
زیر باران بهاری
باد مرا برد
نپوشیدی مرا
نه به تن باد می آیم
نه از خاطرت می روم

از کتاب مجموعه شعر جایی حوالی باران
نویسنده: علیرضا اسفندیاری

CHANNEL: @AliReza_Esfandiyarii

دیدگاهی بنویسید