۵ (۱۰۰%) ۱ امتیازات

 

چراغ های شهر
یک به یک خاموش شد
تو چراغ کدام خانه را می افروزی
که من هر شب
غرق تشویشم…

از کتاب مجموعه شعر صدای سکوت
نویسنده: علیرضا اسفندیاری

[apss-share]

دیدگاهی بنویسید