امتیازدهی به نوشته

 

درون من پنجره ایست
پر از آفتاب های شبانه
که همه اش
رو به نور سوزان آفتاب باز می شود
آری…
درون من
پنجره ایست
رو به تو…

از کتاب مجموعه شعر جایی حوالی باران
نویسنده: علیرضا اسفندیاری

[apss-share]

دیدگاهی بنویسید