۵ (۱۰۰%) ۱ امتیازات

افسانۀ عشق…

گاهی باید عشق را پنهان کرد!
تا دستِ هیچ کسی به آن نرسد…

و گاهی،
درست در یک لحظۀ ناب؛

باید عشق را،
با رسوایی در هم آمیخت!

و انتخابِ همین یک لحظه،

تفاوتِ میانِ،
افسانه‏ های عشقی ست؛

با عشق ‏های افسانه ‏ای…

علیرضا اسفندیاری

CHANNEL: @AliReza_Esfandiyarii

دیدگاهی بنویسید