۵ (۱۰۰%) ۱۱ امتیازات

 

دختران شهر من ساده اند…
نمی دانند که او سیندرلا بود!
کفش هایش را جا گذاشت
همه به دنبالش گشتند…
این جا پر از دود است
دل را که جا بگذاری
هیچ کس به دنبال تو نمی آید

علیرضا اسفندیاری 

[apss-share]

دیدگاهی بنویسید