۱ (۲۰%) ۱ امتیازات

 

باید به او می فهماندم، دلی که به دریا زدی…
دلی که عاشق اش کردی را نمی شود پس گرفت!
مثل این است که در گلوی ماهی،
قطره فطره آب بریزی و بگویی که دریا دروغی بیش نیست.

بخشی از کتاب مکالمه ی غیر حضوری
نویسنده: علیرضا اسفندیاری

[apss-share]

دیدگاهی بنویسید