امتیازدهی به نوشته

 

آخرین نگاهت را
در شب هایت
از کدام پنجره
روانه ی آسمان می کنی؟!
که خورشید
به شوق دیدار تو
دوباره طلوع می کند…

علیرضا اسفندیاری

[apss-share]

دیدگاهی بنویسید