دو چیز بدترین اتفاق هاست!

ارسال شده در: متفرقه | 0

دو چیز بدترین اتفاق هاست! ۵ (۱۰۰%) ۱ امتیازات پدر این شب ها کمی در خودش فرو رفته. می گوید این دو چیز بدترین اتفاق هاست. اولی #جنگ و دومی #زلزله سال ها پیش به طور داوطلب به جنگ رفت … Continued