دو درخت مجنون

ارسال شده در: دکلمه, کلیپ | 0

دو درخت مجنون ۵ (۱۰۰%) ۱ امتیازات با همیم و دور از هم؛ دو درخت مجنون یکی‌ را در کنار رود کاشتند یکی‌ را در کنار جاده تو آنی که عکست در رودخانه پیداست من آنی که رد مسافران عاشق … Continued