چتر

ارسال شده در: اخبار سایت | 0

چتر ۵ (۱۰۰%) ۱ امتیازات مرد جوانی چتر می فروخت. شاید زیباترین و بارانی ترین شغل دنیا همین باشد! که تو سقفی برای روزهای بارانی به عابران پاییزی بفروشی. من اما می ایستم. نگاه می‌کنم. تماشا می شوم دوباره. به … Continued