خوب من!

ارسال شده در: نوشته های کتاب | 0

امتیازدهی به نوشته خوب من شاید این راهی که در پیش گرفته ای به دریا برسد شاید سهم تو از این رفتن بیکران آسمان باشد اما باور کن خانه ای کوچک کنار برکه ای تنها لذت بیشتری دارد تا تماشای … Continued