نشانی

ارسال شده در: نوشته های کتاب | 0
نشانی
۳٫۴۴ (۶۸٫۸۹%) ۹ امتیازات

neshani alireza esfandiyari
هر بار با یک نشانی
از کوچه های قلب من
عبور می کنی…
مگر چند بار می شود
از جایی گذر کرد
اما همیشه غریبه بود!
علیرضا اسفندیاری

CHANNEL: @AliReza_Esfandiyarii

دیدگاهی بنویسید