مرداد

ارسال شده در: نوشته های کتاب | 0
امتیازدهی به نوشته

مرداد
انتهایی ندارد
برای من؛
که آغاز تقویم ما
دوست داشتن است…

علیرضا اسفندیاری

CHANNEL: @AliReza_Esfandiyarii

دیدگاهی بنویسید