شمال یا جنوب

ارسال شده در: نوشته های کتاب | 0
امتیازدهی به نوشته

شمال یا جنوب

تو در شمال
و من
در جنوبی ترین سرزمین
چه فرقی دارد کجای نقشه
دست های تو؛
مسیر می گشایند…
چه فرقی دارد
زبان ما چیست
یا به کدام لهجه می گوییم
دوستت دارم!
چه فرقی دارد
صبح ها
در کدام بستر
چشم باز می کنیم
تو در شمال
و من در جنوبی ترین سرزمین
یک‌ بوسه مشترک داریم
پر از التهاب پنهانی
که به یکدیگر بدهکاریم…

از کتاب مجموعه شعر جایی حوالی باران
نویسنده: علیرضا اسفندیاری

CHANNEL: @AliReza_Esfandiyarii

دیدگاهی بنویسید