زمستان سرد

ارسال شده در: نوشته های کتاب | 0
امتیازدهی به نوشته

زمستان سردِ تن مرا
آنچنان بغل بگیر که
شکاف بین عشق و ایمان
به بوسه رسد و نپرسد چرا
از این سکوت
بغضی بچین و برو
که حوای عشق
نمی آید به این نا کجا

👤 #علیرضا_اسفندیاری

🆔 @AliReza_Esfandiyarii

دیدگاهی بنویسید