دو درخت مجنون

ارسال شده در: دکلمه, کلیپ | 0
دو درخت مجنون
۵ (۱۰۰%) ۱ امتیازات

با همیم
و دور از هم؛
دو درخت مجنون
یکی‌ را در کنار رود کاشتند
یکی‌ را در کنار جاده
تو آنی که
عکست در رودخانه پیداست
من آنی که
رد مسافران عاشق را می زند
تو آنی که باد
موهایت را شانه می کند
من آنی که پریشان
کنار جاده ایستاده ام
به امید رسیدن به دریا…
دو درخت مجنون
یکی‌ را تو کاشتی
یکی را من به عشق تو کاشتم…

از کتاب مجموعه شعر جایی حوالی باران
نویسنده: علیرضا اسفندیاری

 

دیدگاهی بنویسید