خودخواهی بزرگ

ارسال شده در: نوشته های کتاب | 0
امتیازدهی به نوشته

خودخواهی بزرگی ست
تو را خواستن
تو را داشتن…
تو را باید قاب کرد
میان چشم های پنجره
باید نفس کشید
تک تک بوسه هایت را
تو همان گرمای “ها” کردنی
بین دست های سرما زده ی خورشید
در یک زمستان بی طلوع
تو انتظار یک رسیدنی
در انتهای یک سکوت
تو سپیدی یک شعری
در بی واژه گی خیال
تو همانی که می شود
به خاطر سپرد
بی آن که خیس شد
زیر باران خاطراتت
چه خوب است که تو
هر آنچه هستی
همانی…

از کتاب مجموعه شعر جایی حوالی باران
نویسنده: #علیرضا_اسفندیاری

CHANNEL: @AliReza_Esfandiyarii

دیدگاهی بنویسید