آفتاب

ارسال شده در: نوشته های کتاب | 0
آفتاب
۵ (۱۰۰%) ۱ امتیازات


و من آفتاب را
از دست های تو
می گیرم!
روشنای چشم هایم
کافیست؛
برای دست هایت…
تو رشد خواهی کرد
در سرزمین تن من
اینگونه که صبح ها
در من
جوانه می زنی؛
به آسمان خواهی رسید!

علیرضا اسفندیاری

دیدگاهی بنویسید